SZOLGÁLTATÁSOK

Előadások
Performanszok
Roma hősök workshop
Tollfosztás workshop
Képzések, tréningek
Közösségi művészeti akciók

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Előadások

A színdarab a Skóciában élő utazó cigányok („travellerek”) közösségéhez tartozó Jess Smith író, költő és storyteller állampolgári aktivitásáról szól.
Az előadást írta: Richard R. O’Neill, előadja: Dömök Edina

A színdarab számos a roma fiatalok számára ismerős élethelyzetbe, nehézségekbe ad betekintést, mégis pozitív perspektívát mutat és sztereotípiákat cáfol meg. 
Az előadást Illés Márton írta, Szegedi Tamás rendezte és Lovas Emília előadásában tekinthető meg. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performanszok

Rendezvényszervezők, könyvkiadók intézmények, civil szervezetek számára 5-30 perces, társadalmi és egyéb témákat feldolgozó figyelemfelkeltő performance-előadásokat szerkesztünk és valósítunk meg. A megrendelői igényekhez igazodva alakítjuk ki a szakmai koncepciót, kivitelezzük az előadást. A performance-előadásokat igény esetén videós formában rögzítjük és vírusfilmként terjesztjük.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roma Hősök workshop

Európai roma színházi alkotó  drámai hősét fókuszba állító, 2 x 90 perces workshop.
Alex Fifea: You didn't see anything/ Nem láttál semmit
Alina Serban: I declare at my own risk/Felelősségem tudatában kijelentem;
Dijana Pavlovic: Vitamia, Parla/Beszélj életem;
Farkas Franciska: Letter to Brad Pitt/ Levél Brad Pittnek
Michael Collins: It's a cultural thing. Or is it?/ Kulturális kérdés vagy sem?
Mihaela Dragan: Del Duma/Ő(a nő) beszél   
Nataliya Tsekova: Gypsy Wheels/ Cigánykerekek
Richard R. O’Neill: Hardest Word/Legnehezebb szó;
Richard R. O'Neill: Today's lesson/Mai lecke
Sebastiano Spinella: The children of the wind/ A szél gyermekei
Sonia Carmona Tapia: Profund Dignity/ Határtalan méltósággal
Szegedi Tamás: Chameleon Girl/ Kaméleonlány


Az első alkalom során a fiatalok a négy alkotás, illetve hős megismerésével, elemzésével, megvitatásával foglalkoznak.

A második alkalom során – a csoport előzetesen feltérképezett készségeihez alkalmazkodva – kreatív eszközökkel (pl.: színházi jelenet, képzőművészeti alkotás, írás) dolgozzák fel az általuk hozott hősöket, amely munkákat közösen is elemzik, illetve amennyiben komplexebb öltet született, vagy olyan vázlat, ami érdemes a tovább gondolásra, akkor átbeszélik, hogy annak tovább fejlesztéséhez mire van szükség. A foglalkozás végén a résztvevők rögzítik, hogy az általunk illetve általuk hozott hősök példáiból mi az, ami számukra mintát jelent, mi az, amit ebből hasznosítani kívánnak további életük során.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tollfosztás workshop

A Független Színház kortárs trénereinek vezetésével a workshop során cigány és nem cigány fiatalokat egyaránt érintő valóságos történeteket feldolgozó díjnyertes film, a Tollfosztásnak bemutatására, a filmhez kapcsolódó társadalmi kérdések megvitatására és a diákok közösségi alkotására kerül sor. A résztvevők megismernek társadalomismereti tényeket és az együttműködéshez kapcsolódó szempontokat. Fejlődik vitakultúrájuk és kreatív önkifejezésük: saját maguk is megfogalmazhatják meglátásaikat. Mivel a feldolgozott film szereplői és a trénerek egyaránt roma és nem roma fiatalok, személyükön keresztül sokkal közelebb kerül a résztvevőkhöz az integráció kérdésköre, mintha minderről csak könyvből olvasnának.
A workshop két alkalmas, egyenként 180 perces.

A workshop az alábbiakat tartalmazza
-          Tollfosztás film vetítése, elemzése;
-          szociálpszichológiai játékok és disputa gyakorlatok;
-          tematikus társadalomismereti beszélgetések és moderált viták;
-          közösségi művészeti produktumok létrehozása társadalmi témákhoz kapcsolódóan.

Abban az esetben, ha egy csoport a téma mentén akciót szeretne megvalósítani a workshopot követően, úgy egy-egy akció, tervezési, megvalósítási, valamint kiértékelési munkálataihoz az akció méretének megfelelő szakmai támogatást nyújtunk.

Szakmai és árajánlatunkat kérje a szinhaz@fuggetlenszinhaz.hu e-mail címen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tréningek, képzések

Civil szervezetek és fiatalok, valamint gyerekek csoportjai számára egyaránt biztosítunk olyan képzéseket, melyek során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy
- mitől működik jól vagy rosszul egy csoport?
- hogyan érdemes együttműködni, célokat, és azokhoz vezető utakat kijelölni?
- hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni egymással illetve a minket körülvevő világgal?
- hogyan fejezhetjük ki magunkat, alakíthatjuk világunkat különböző művészetek által?
- hogyan válhat a legheterogénebb csoport is sikeressé?
- miért érdemes a másikra – legyen az bárki – mindig partnerként tekinteni?
Megrendelőink illetve a résztvevők személyes igényeire, szükségleteire reagálva mindig speciális képzési tematika mentén dolgozunk, melynek fő eszköze a gyakorlatközpontú, interaktív, élmény alapú tanulás.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Közösségi művészeti akciók

Rendezvényeken, utcasarkokon spontán módon kialakuló csoportok, vagy formális keretek között együttműködő fiatalok számára egyaránt komoly élményt, sikert biztosítunk közösségi művészeti akcióinkkal, melyek során a résztvevők számukra vonzó művészetekben próbálhatják ki magukat, és alkothatnak közösen tőlük akár teljesen eltérő társaikkal. Az akciók a résztvevők művészeti és szociális kompetenciáit, társadalmi érzékenységét és felelősségvállalását a kooperatív tapasztalati tanulás eszközeivel fejlesztik.

Művészeti ágak:
  • Re-art: használt tárgyakból készítenek a résztvevők tematikus illetve a csoport tagjai által közösen meghatározott művészeti alkotásokat, amelyek akár személyes használati tárgyként, akár közösségi tereket színesítő dísztárgyakként a közös munka után is megmaradnak, és emlékeztetik a résztvevőket a sokszínű csoporttal való együttműködés örömére és sikerére, a környezetbarát kreatív technikák hasznosságára, a feldolgozott témák, illetve a társadalmi felelősségvállalás fontosságára.
  • Flash mob: közösségi dramatikus játékokban, illetve közterek életét színesítő kooperatív mozgásban való részvétel a bevont fiatalok koncentrációs és együttműködési készségeit, mozgáskultúráját és kommunikációs kompetenciáit egyaránt fejlesztik. A csoportos performansz során a résztvevők tematikus és játékos akciók során hoznak létre olyan mémeket, melyek további járókelőket is ösztönöznek a bekapcsolódásra, illetve mosolyt csalnak az arcokra, üzeneteket közvetítenek szélesebb közönség irányában.
  • Állampolgári média: fiatalok saját blogot, videót készítve, megszólaltatva általuk választott interjúalanyokat, lefotózva a számukra fontos pillanatokat megismerik a média működésének alapjait. Továbbá megtapasztalják, hogy az állampolgári média eszközeinek köszönhetően az ő üzeneteik is számos emberhez eljuthatnak, felismerhetik annak fontosságát, hogy az egyes helyzeteket több oldalról megvizsgáló, gondolkodó és cselekvő felelős állampolgárokká váljanak. 

Az egyes művészeti ágak, külön-külön is élményt, sikert, ismeretet jelenthetnek bármely közösség tagjai számára. Ugyanakkor az eltérő közösségi ágak együttes használata lehetővé teszi, hogy a résztvevők több területen is kipróbálhassák magukat, illetve eltérő művészeti ágak segítségével még hatékonyabb és sokrétűbb üzeneteket tudjanak továbbítani.