Roma Hősök – interdiszciplináris kurzusfejlesztés II.


Pályázati felhívás hazai felsőoktatásban dolgozó oktatók számára
A nagy sikerre való tekintettel a Független Színház Magyarország második alkalommal hirdet pályázatot hazai felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók számára, akik a 2020/21-es tanév őszi szemeszterében önálló kurzust indítanak. Amennyiben érdeklődik az európai roma közösségek, kortárs drámák és színházi előadások interdiszciplináris kontextusai iránt, továbbá szívesen tartana a témához kapcsolódóan kurzust felsőoktatási intézményben, várjuk jelentkezését!

Mi az a Roma Hősök?
Idén harmadik alkalommal rendeztük meg a Roma hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált. A fesztivál célja, hogy megmutassa a roma színház értékeit a roma és nem-roma közönségnek, időseknek és fiataloknak egyaránt. Az előző két évben (2017 és 2018) storytelling, illetve monodráma előadásokat hívtunk Magyarországra. A fesztivál idén továbbfejlődött és 2019-ben már kamaraszínházi produkciók mutatkoztak be a nagyközönségnek. Az első két év anyagainak válogatásából kiadtuk a világ első nemzetközi roma drámakötetét. A drámák mind egy-egy valós roma hős történetét dolgozzák fel és nem csak a roma emberek és közösségek életét ismertetik meg velünk, de abban is segítenek, hogy rátaláljunk saját hőseinkre. A kezdeményezés a roma közösségek tagjainak megerősítésében és az eltérő szakterületek témához kapcsolódó ismereteinek fejlesztésében egyaránt jelentőséggel bírt. Korábbi – témához kapcsolódó kurzusfejlesztő workshopunkon résztvevő oktatók – színházi, kommunikációs, antropológiai, művészettörténeti és filmelméleti stúdiumokhoz kapcsolódóan valósítottak meg új, kurzusokat. A szakmai ismeretek bővítésén túl, a résztvevők nyitottabbá váltak az eltérő nézőpontok befogadására, egyúttal fejlődtek együttműködési készségeik.


Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál

Miért fontos ez?
Az aktív, döntéshozó és változást indító drámai karakterek minden kultúrában együtt jelennek meg a polgárosodással – az ókori görögöktől, az Erzsébet-kori színházon át, a reformkori Magyarország színházáig, vagy az amerikai klasszikusokig. A történeteken keresztül számos ismeretet nyerhetünk Európa eltérő társadalmainak múltjára és jelenére vonatkozóan.
A „hős” narratíva alkalmas más narratívák átkeretezésére, és eltérő csoportok aktivizálására, megerősítésére. A roma színház a kulturális örökség részeként is fontos szereppel bír. A program lehetőséget ad a szakok sajátosságai mentén kialakított módszertanok tartalmi és pedagógiai hasonlóságainak, különbségeinek a megismerésére, elemzésére.  

Roma Hősök workshop

Mit nyújtunk?
 • Részvételi lehetőséget a Független Színház Magyarország szakértői, valamint nemzetközi storytellerek által facilitált három napos workshopon, melynek keretében az alábbiakra kerül sor:
 • A kortárs roma drámai művek és színházi előadások megismerése, feldolgozása – kapcsolódó történeti és társadalmi vonatkozások, kommunikációs keretek és hatások, formanyelvi elemek, identitásformáló potenciál, illetve más, a résztvevők által behozott interdiszciplináris szempontok mentén;
 • Megismerkedés más területek szakértőinek munkáival – korábbi kurzusokat megvalósító oktatók, illetve a jelen kurzuson résztvevők;
 • Téma és tartalmak feldolgozására alkalmas pedagógiai módszerek megismerése;
 • Kurzustervek kooperatív módon történő kialakítása.
 • Nem budapesti résztvevők esetén utazást, szállást, valamint minden résztvevő számára étkezést biztosítunk a workshophoz kapcsolódóan;
 • A drámák szövegkönyvét, részletek videófelvételét, a kapcsolódó anyagokat elérhetővé tesszük;
 • Utánkövetés, mentorálás, tudásmegosztás a kurzustervek megvalósítása és értékelése során;
 • Bruttó 60.000,- Ft díjazást az oktatók számára részletes, 2020 őszi szemeszterére vonatkozó kurzusterv kialakítása esetén;
 • Részvételi lehetőséget a világon egyedülálló komplex kulturális-oktatási-társadalmi kezdeményezés – a Roma hősök – fejlesztésében és terjesztésében – egy sokszínű dinamikus csapat tagjaként.

Mit várunk el?
 • Aktív részvétel a háromnapos budapesti workshopon (2020. február 8-10.);
 • Középfokú angol nyelvismeretet (a külföldi storytellerek workshop moduljain való részvétel: Mihaela Dragan, Sebastian Spinella, Ursula Mainardi és Csenge Zalka);
 • Részletes kurzusterv kialakítását, és véglegesítését legkésőbb a workshop után egy hónapon belül;
 • Témához kapcsolódó felsőoktatási kurzus megvalósítását a 2020/21-es tanév őszi szemeszterében;
 • Kapcsolattartás a Független Színházzal a kurzus megvalósítása során;
 • Eredmények, tapasztalatok megosztása a kurzus zárása után rendezett szimpóziumon. 


A kurzusfejlesztésben résztvevők visszajelzései:

Még sosem építettem be storytelling szövegeket a kurzusba, és ezek új, fontos források lettek számomra. Ezért is jelentkeztem a kurzusfejlesztésre, mert nagyon fontos etikai kérdéseket lehetett felvetni: az eddigi források vagy néprajzi gyűjtések voltak (önvallomások), amikbe nyilván belekeveredik a gyűjtő szubjektív nézőpontja/értelmezése vagy pedig irodalmi szövegek. Posztmodern megközelítés szerint, amit nem tudsz megírni antropológiailag, írd meg irodalomként. Az öt Roma hősök dráma páratlanul jó volt elemzési célra, mert a fenti két műfaj határán áll valahol: ezek eleve szubjektív (roma) nézőpontból születtek. Tükröt tartottak és az értelmezés az olvasó sajátja lett. A storytelling szövegek hiátust töltenek be: tudást adnak át romáknak saját történelmükről, és a más romákat ért atrocitásokról. Márpedig a tudásátadás növeli a toleranciát.„ (Bakó Boglárka ELTE TáTK, Kulturális Antropológia Tanszék, Etika kurzus)

„Maga a tizenkét alkalmas kurzus, amelynek előkészítéséhez kiváló inspiráció volt  az oktató kollégákkal való közös tervezésre épülő, projektindító workshop és a félévet záró, a diákok bevonására épülő alkalom, egybekötve a színház képviselőivel folytatott beszélgetéssel, hozzájárult a tanári módszertanom megújításához és személyes attitűdbeli megújulásomhoz is. Ráébredtem az interaktivitás fontosságára, és ezt a későbbiekben is szeretném tovább vinni. Inspiráltak a drámák, mert nekik köszönhetően kreatív élményegyüttest adhatott az általam tartott kurzus, és a tudást ezáltal élménybe ágyazva tudták használni a hallgatók. Az így szerzett ismereteket kreatív termékben mutathatták meg a diákok, és így felszabadítóbb lett a számonkérés mindkét félnek, sőt, mi több, tényleg komolyan vették egymás munkáját a résztvevők. Az előadás végén szövegek és kisfilmek is születtek, mint például A hajléktalan szuperhős című." (Pócsik Andrea, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Jelentkezés módja

Jelentkezni az ITT elérhető pályázati adatlap és szakmai önéletrajz megküldésével 2020. január 10-ig lehet a szinhaz@fuggetlenszinhaz.hu e-mail címen. Bővebb információ a +36205210533 számon Szabados Edinától kérhető.