Első Nemzetközi Roma színházi oktatási módszertanMiért van erre szükség
Van egy fa, azon ágak és levelek. Mindegyik levél hiányt jelöl, valamit, amivel nem rendelkeznek roma közösségek. Nincs cigány színház, ahogy intézmények sincsenek, nincs roma drámakötet, ahogy kiadók sincsenek, nem vagyunk jelen az oktatásban, vagy ha mégis, akkor vagy viktimizált, vagy kriminalizált szerepekben jelenünk meg. Nincs ez rendben így. Tudjuk, hogy léteznek ezeknél felemelőbb narratívák.
Hisszük, hogy idővel, akár a nemzetállamok érdemi befektetéseinek eredményeképpen, akár civil kurázsival, ezek a hiányok megszűnnek.
Az 1931 óta működő Romen Színház Moszkvában (forrás)


Mit teszünk ezért
Cigány színházi fesztivált szervezünk, melynek során megismertetjük eltérő társadalmi csoportokkal (fiatalokkal, aktivistákkal, kritikusokkal, színházi szakemberekkel és döntéshozókkal) a cigány színház értékeit.
A Fesztivál során az alkotásokról és alkotóikról kimagasló minőségű audiovizuális felvételeket készítünk, így fennmaradnak az utókor számára.
Az alkotókkal a „semmit rólunk, nélkülünk” elve mentén, lefektetjük az alkotásaikat feldolgozó oktatási anyag alapjait.
Színházunk módszertani stábja a színdarabok és az azok alapján készített videós anyagok, valamint az alkotók által biztosított információkra építve megtervezik a workshopok moduljait.
Így készül nálunk egy roma színházi oktatási módszertan.


Mihez vezet ez
Ha évről-évre megrendezünk egy Roma Színházi Fesztivált, akkor 10-15 év múlva lehetőségünk lesz lefektetni az alapjait egy Roma dráma-, és színháztörténeti tankönyvnek, létrejöhet Európai Roma Drámakötet, emellett a későbbiekben létrejövő Európai Roma Színház működéséhez magas minőségű szellemi alapokkal tudunk hozzájárulni.


Hogyan terjesztjük
2017-ben a „Roma hősök” – I. Nemzetközi Roma Storytelling Fesztiválon bemutatott előadásokat és alkotóikat középpontba helyezve főként roma diákokat tömörítő csoportokban, 2 alkalmas, 90-300 perces workshopokat tartanak színházunk trénerpárosai.
A workshoppal érintett helyszíneket meghívásos pályázat útján választottuk ki, 2017. november 26-ig itt valósulnak meg workshopok:
  • RefoRom, Budapesti Református Cigány Szakkollégium;
  • Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza;
  • Romaversitas Alapítvány, Budapest;
  • Pressley Ridge Alapítvány, Salgótarján;
  • Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs;
  • Dr. Ámbédkar Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, Miskolc;
  • ELTE Média és Kommunikáció Tanszék, Budapest;  
  • Fiatalok informális csoportja, Hajdúhadház.Mi történik a workshopokon
Az első alkalommal a workshop résztvevői a négy alkotás, illetve azok hőseinek megismerésével, elemzésével, megvitatásával foglalkoznak. A workshop első részében a témára ráhangoló csoportos gyakorlatok után bemutatásra kerül a 4 alkotáshoz kapcsolódó rövid audiovizuális anyag. Ezután a résztvevők egy-egy alkotást választanak, amelyeket kis csoportokban dolgoznak fel. A kiscsoportos munkához darabrészleteket, és más kapcsolódó anyagokat, kérdéseket biztosítunk a csoportok számára. A kiscsoportok ezután egymás számára is bemutatják az elemzett darabokat, hősöket, közösen rögzítik a hasonlóságokat, különbségeket és megvitatják a darabok kapcsán felmerülő kérdéseket. A feldolgozás során fontos hangsúlyt kap a hősök helyzetének (társadalmi tények), viszonyainak megismerése, az általuk fontos értékek meghatározása, valamint az ezek mentén hozott döntések, aktivitás, felelősségvállalás részletei, illetve az ez által elért változás.

A második alkalommal – a csoport előzetesen feltérképezett készségeihez alkalmazkodva – kreatív eszközökkel (pl.: színházi jelenet, képzőművészeti alkotás, írás, képregény-rajzolás) dolgozzák fel az általuk hozott hősöket, amely munkákat közösen is elemzik, illetve amennyiben komplexebb öltet született, vagy olyan vázlat, ami érdemes a tovább gondolásra, akkor átbeszélik, hogy annak tovább fejlesztéséhez mire van szükség. A workshop végén a résztvevők rögzítik, hogy az általunk illetve általuk hozott hősök példáiból mi az, ami számukra mintát jelent, mi az, amit abból hasznosítani kívánnak további életük során.


A workshopok eredményeit deliberatív elő-, és utókérdőívek, diák visszajelző lapok és tanári, csoportvezetői elő-, és utóinterjúk segítségével mérjük.

A workshopokon résztvevő közel 180 fő fiatal közül 12 fő számára, 2017 decemberében 5 napos „Roma hősök” workshop maratont rendezünk.
A kiírás itt érhető el.

A workshopokhoz kapcsolódóan bemutatott, illetve megszülető történetekről a Roma hősök blogon számolunk be a továbbiakban.