Pályázati fölhívás főiskolai, egyetemi csoportok vezetői számára

Tollfosztás
kreatív, társadalomismereti és aktivizáló workshop
III. körös kiírásA kazincbarcikai Irinyi János Református Szakközépiskola
diákjainak prezentációja a Tollfosztás workshopon.
A Független Színház díjmentes képzést biztosít főiskolás, egyetemista korosztályú (18-28 éves) csoportok számára, mely a fiatalok társadalomismereti tudását, művészeti és együttműködési készségeit egyaránt formálja, valamint a fölmerülő témák mentén aktivizál.

Amennyiben úgy látja, hogy az Ön csoportjába járó fiatalok számára a cigányság és más kisebbségi csoportok integrációjához kapcsolódó társadalomismereti kérdéskör megismerése, a diákok együttműködési, kommunikációs és vitakultúrájának fejlesztése izgalmas és fontos kihívás, várjuk pályázatát a 2015. január-2015. július időszakban országos szinten megvalósuló Tollfosztás workshop-sorozatban való részvételre.

A Független Színház kortárs trénereinek vezetésével a workshop során cigány és nem cigány fiatalokat egyaránt érintő valóságos történeteket feldolgozó díjnyertes film, a Tollfosztás bemutatására, a filmhez kapcsolódó társadalmi kérdések megvitatására és a diákok közösségi alkotására kerül sor. 
A résztvevők megismernek társadalomismereti tényeket és az együttműködéshez kapcsolódó szempontokat. 
Fejlődik vitakultúrájuk és kreatív önkifejezésük: saját maguk is megfogalmazhatják meglátásaikat a témában. Mivel a feldolgozott film szereplői és a trénerek egyaránt roma és nem roma fiatalok, személyükön keresztül sokkal közelebb kerül a diákokhoz az integráció kérdésköre, mintha minderről csak könyvből olvasnának.
A workshop két alkalmas, egyenként 180 perces. 

A workshop az alábbiakat tartalmazza
-          Tollfosztás film vetítése, elemzése;
-          tematikus társadalomismereti beszélgetések és moderált viták;
-          Szociálpszichológiai játékok és disputa;
-          közösségi művészeti produktumok létrehozása társadalmi témákhoz kapcsolódóan.

Abban az esetben, ha egy csoport a téma mentén akciót szeretne megvalósítani a workshopot követően, úgy egy-egy akció, tervezési, megvalósítási, valamint kiértékelési munkálataihoz az akció méretének megfelelő szakmai és eszköz-támogatást nyújtunk.

 A pályáztató szervezetről
A Független Színház 2004 óta foglalkozik társadalmi témájú színdarabok létrehozásával és gondozásával, továbbá 2009 óta különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány fiatalok művészeti és tréneri képzésére. A Színház Tollfosztás projektje 2014-ben elnyerte az osztrák SozialMarie elismerését. 
A workshop korábbi verzióján eddig részt vett 20 középiskolai és egyetemi csoport diákjai és tanárai egyaránt pozitívan értékelték a részvétel lehetőségét és hatásait.

Jelentkezés és további információ
e-mail:  fuggetlenszinhaz@gmail.com, telefon: 06.30.657.3319
Az érdeklődő osztályfőnökök/csoportvezetők számára rövid jelentkezési lapot küldünk, melyet kitöltve, aláírva, PDF, valamint word formátumban, elektronikusan legkésőbb 2014. december 19., 24h-ig várunk a fuggetlenszinhaz@gmail.com e-mail címre.

A workshopot elnyerők száma: 11 csoport. 
Egy csoport létszáma min. 15 fő.
A 2x180 perces workshop szakmai és operatív költsége bruttó 485 000,-Ft.

A workshopot követő akció szakmai és eszköz támogatását elnyerők száma: 5 csoport. 
Egy akciót megvalósító csoport létszáma min. 10 fő.

A jelentkezések elbírálása folyamatos, a keret kimerüléséig. 
Előnyt élveznek azon oktatási intézmények, melyek
egyes szakjain a segítő, humán munka elvárás, illetve a jövőben bármilyen módon kapcsolatba kerülnek roma emberekkel, csoportokkal.

A csoportvezetőket legkésőbb 2014. december 20-án értesítjük jelentkezésük elbírálásáról.

A program a Nők a Jövőért Egyesület programvezetésével, a Badur Alapítvány támogatásával valósul meg. 

A Tollfosztás workshop ösztöndíjasai


Szegedi Tamás András, tréner

28 éves vagyok, a Színház-, és Filmművészeti Egyetem Drámainstruktor szakának első éves hallgatója.

2010 óta vagyok tagja a Független Színháznak, ahol rendezőasszisztens, színész és tréneri munkakörökben tevékenykedtem eddig, és részt vettem több önkéntes megmozdulásban. 

A Tollfosztás workshop a 2013-2014-es év ajándéka volt. Egy intenzív tréneri képzés mellett új és izgalmas feladat volt a workshop tematikájának összeállítása, és a diákokkal való találkozás. 
Nyitottságra és egymás elfogadására irányuló workshopot tartani felemelő, és az eddigi visszajelzések alapján hasznos. 
Szeretném, ha minél több csoporthoz eljutnánk, hogy a kritikus gondolkodásmód ne pusztán ideológia, hanem gyakorlati módszer is legyen a középiskolákban és az egyetemeken.


Balogh Vivien, tréner

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem másodéves nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója vagyok. 
2013 óta állandó tagja a Független Színháznak, de már korábban is részt vettem számos önkéntes akcióban. 
Munkánk során társaimmal együtt eddig országszerte 22 iskolába juthattunk el és a fiatalokkal közösen beszélgettük, gondolkodtunk a társadalmunkat befolyásoló jelenségekről, mint például: hátrány, megkülönböztetés, cigányság.

Fontosnak tartom, hogy ebben az évben még több középiskolába és egyetemre jussunk el.


Boros Tamás, tréner
21 éves vagyok. 
Első éves a Színház-, és Filmművészeti Egyetem Drámainstruktor Szakán. 2012-ben csatlakoztam a Független Színházhoz, mint Peer Gynt ösztöndíjas színinövendék. 

A 2013-ban indult Tollfosztás workshop-sorozat nagyon fontos pont lett az életemben. 
Nagy jelentősége volt az Egyetem és Szak kiválasztásánál és az is fontos, hogy nálam csak pár évvel, vagy hozzám hasonló korú fiatalokkal őszintén beszélgetünk az elfogadásról. 
Ez remek érzés. 

Ez a program a szívügyemmé vált. Szeretném, ha minél több emberhez eljutna.


Szabó Angi,a Független Színház trénereinek mentora.
A Tollfosztás workshop trénereivel azon dolgozunk, hogy az iskolai csoportokkal való munka és a workshop programja folyamatosan fejlődjön.

17 éves koromban kezdtem el fiatal csoportok vezetésével és tréningmódszerekkel foglalkozni, mert nagy hatással volt rám egy civil szervezetben (az egykori Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesületében) a felismerés, hogy nem csak idősebb embereket hallgatva, a padban ülve lehet tanulni. 
Innentől kezdve sokat dolgoztam fiatalokkal és az iskolai demokrácia kérdésével, aztán a felnőttképzési tanulmányaim (ELTE) után/közben szervezetfejlesztéssel, vállalatok vezetőinek és munkatársainak szóló tréningekkel kezdtem el foglalkozni. Most 26 éves vagyok és jelenleg ezt tekintem a fő foglalkozásomnak, de a fiatalokkal való munka továbbra is nagyon közel áll a szívemhez. Ebben új kihívást és élményeket jelentettek a mentori feladatok. Fontos helynek tartom a Független Színházat, mert úgy érzem, a munkatársaimmal tehetünk, és teszünk azért, hogy Magyarország egyre inkább olyan hely legyen, ahol mindannyian jobban érezzük magunkat.