Elindult a kortárs trénerek képzése

Macher Judit, Balogh Vivien, Illés Márton,
Boros Tamás és Szegedi Tamás

A Független Színház díjnyertes filmjének a Tollfosztásnak középiskolai osztályokkal történő földolgozására 2013. november 2-től fiatalok számára indított képzéssorozatot a Független Színház. Eltérő hátterű fiatalok a workshop során kommunikációs valamint tréneri technikákkal, társadalomismereti  tudással és módszertani ismeretekkel gazdagodnak.
A diákok számára sok szempontból hitelesebb és meghatározóbb forrásként, vonatkoztatási pontként tudnak szolgálni kortársaik, mint a felnőtt trénerek, vagy pedagógusok.
Az év végégig két középiskolában, páros
beosztásban, saját maguk által tartott workshopokon képezhetik kortársaikat a Tollfosztásban felvetődő társadalmi kérdések - társadalmi integráció és szegregáció kérdésköre, gyűlölet bűncselekmények, jogesetek és társadalomismereti tények - terén, elősegítve saját nézőpontjuk és vitakultúrájuk fejlesztését.
A feldolgozó foglalkozások az osztályok tagjai által kooperatív módon létrehozott művészeti alkotásokkal zárulnak, melyekkel saját maguk reagálnak a cigány és nem cigány embereket egyaránt érintő társadalmi kérdésekre, ezáltal felhívva társaik figyelmét kihívásainkra, és saját felelősségvállalásunk lehetséges eszközeire.

A program a Badur Alapítvány támogatásával valósul meg.