Pályázati felhívás Roma hősök workshopon történő részvételre


A Független Színház díjmentes képzést biztosít hátrányos helyzetű fiatalok oktatását misszió-szerűen ellátó szervezetek (szakkollégiumok, gimnáziumok, civil szervezetek), illetve oktatási, művészeti szakembereket képző intézetek számára, mely a fiatalok roma dráma-, és színháztörténeti, társadalomismereti tudását gazdagítja, művészeti és együttműködési készségeit, valamint vitakultúráját pozitívan formálja, a felmerülő témákhoz kapcsolódóan felelősségvállalásra ösztönöz.

                                                                                        Roma Hősök workshop a Wislocki Henrik Roma Szakkollégiumban
 
Kiknek a pályázatait várjuk
Azon fent vázolt profillal rendelkező intézetek, szervezetek jelentkezését várjuk, ahol a csoportvezető úgy látja, hogy a fiatalok számára roma drámairodalmi művekben megjelenő, pozitív roma hős megismerése, elemzése és megvitatása fontos ügy, illetve ahol a diákok számára a roma hősök példái döntéshelyzetekre, felelősségvállalásra, aktivitásra és változás- hozásra vonatkozóan példamutató lehet.

Amennyiben a fentiek igényként fogalmazódnak meg közösségében, várjuk pályázatukat a 2019. július 15. - 2019. november 30. közötti időszakban, országos szinten megvalósuló workshop-sorozatban való részvételre.

A Független Színház trénereinek vezetésével a workshop során cigány és nem cigány fiatalokat egyaránt érintő, valóságos roma élettörténeteket feldolgozó európai roma drámák bemutatására, a hősök hátterének, értékeinek, döntéseinek, illetve az általuk hozott változások megvitatására, saját hősök beazonosítására és kreatív bemutatására kerül sor.

A résztvevő fiataloknak fejlődik a gondolkodásuk és kreatív önkifejezésük: legfőbb célunk, hogy saját maguk is fogalmazzák meg történeteiket a témában.

A workshop 2 x 120 perc
Az ideális csoportlétszám minimum 15, legfeljebb 20 fő.

Jelen program keretében 10 csoport számára tudjuk díjmentesen biztosítani a workshopon való részvételt. Ugyanazon intézmény több csoportja számára, valamint a térítésmentes kereten felüli workshopok megvalósítására térítéses formában van lehetőség.

A pályáztató szervezetről
A Független Színház 2004 óta foglalkozik társadalmi témájú színdarabok létrehozásával és gondozásával, továbbá 2009 óta különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány fiatalok művészeti és tréneri képzésére. A Színház Tollfosztás projektje 2014-ben elnyerte az osztrák SozialMarie különdíját. 
A workshopjainkon eddig részt vett közel 90 hazai és külföldi középiskolai és egyetemi csoport 1000 fő diákja és tanáraik egyaránt pozitívan értékelték a részvétel lehetőségét és hatásait.

Jelentkezés és további információ
Az érdeklődő osztályfőnökök/csoportvezetők számára rövid jelentkezési lapot küldünk, melyet kitöltve, aláírva, PDF formátumban, elektronikusan, legkésőbb 2019. június 15-ig várunk a fuggetlenszinhaz@gmail.com e-mail címre.
Túljelentkezés esetén, a pályázatok közül a korábbi jelentkezéseket részesítjük előnyben.
Felmerülő kérdéseikkel, javaslataikkal vegyék fel a kapcsolatot Szegedi Tamás András oktatási programvezetővel, aki a 06.70.415.4797-es telefonszámon, illetve a fenti email címen áll rendelkezésükre.

A csoportvezetőket folyamatosan értesítjük jelentkezésük elbírálásáról.
Jelentkezési lap itt tölthető le!

A program a Nők a Jövőért Egyesület programvezetésével, a Badur Alapítvány támogatásával valósul meg. 

Megjelent a világ első roma drámakötete


A Független Színház Magyarország március 27-én bemutatta a „Roma hősök – Öt európai monodráma” címmel a világ első roma drámakötetét a Goethe Intézettel és a Flamand Kormány Magyarországi Delegációjával együttműködésben megrendezett színház világnapi szimpóziumon.

A drámakötetben öt monodráma kapott helyet, melyek egy-egy valós roma hős történetét dolgozzák fel és nem csak a roma emberek és közösségek életét ismertetik meg velünk, de abban is segítenek, hogy rátaláljunk saját hőseinkre. A drámairodalom fejlődése mindig kéz a kézben járt az egyes népek demokráciájának, polgárságának fejlődésével az ókori Görögországon, a Shakespeare kori Anglián át a reformkori Magyarországig. A cigány polgárság megerősödésében is kulcs szerepe lehet a drámáknak és a mintaadó drámai hősöknek. A drámákban ugyanis a hősöknek szembe kell néznie nehézségekkel, amiből megszületik egy döntés. A hős a döntés nyomán aktivitást fejt ki, amely minden esetben valamilyen változást indít el.

A drámakötetet Balogh Rodrigó a Független Színház igazgatója mutatta be. A kötetből részleteket olvastak fel előadóművészek és roma értelmiségiek. A könyv azzal a céllal jött létre, hogy minél többekhez eljuttassák ezeket a történetek, amelyek a roma színház értékeit közvetítik az olvasóknak. Megköszönte a közreműködők, támogatók és munkatársak munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna létre a kötet. Előadása zárásaként kiemelte, hogy: “Sosem az a fontos, hol tartunk most, hanem hogy meddig jutunk”.

A kötetben megjelent színdarabok:
  • Richard O’Neill - Legnehezebb szó című színdarabja a travellereket ért jogtalanságokért bocsánatkérést követelő skót traveller írónő, Jess Smith kampányát mutatja be, melyben a miniszterelnökkel szemben lép fel.
  • Michael Collins- Kulturális kérdés vagy sem? című darabja szintén a traveller közösség múltját mutatja be ezúttal Írországban.
  • Mihaela Dragan - (A n)ő beszél című darabja a korai házasság témáját dolgozza fel érintett romániai roma nők történetein keresztül.
  • Dijana Pavlovic- Beszélj életem műve a svájci jenisheket ért, 70-es évekig tartó népírtást mutatja be a jenish írónő, Mariella Mehr szemén keresztül és regénye alapján.
  • Farkas Franciska- Levél Brad Pittnek darabjában a színésznő saját életéről vall kegyetlen őszinteséggel és fekete humorra.

A drámakötet magyar és angol nyelven is elérhető. A színháztól rendelhetőek meg a könyvek a fuggetlenszinhaz@gmail.com e- mail címen.

A kötethez kapcsolódóan 11 európai roma színházi alkotót bemutató kiállítás is megnyílt a Rákóczi téri vásárcsarnokban, mely április 7-ig látható.

További információ:
szinhaz@fuggetlenszinhaz.hu

Nemzetközi Roma Kamaraszínházi Fesztivál - Gyakornoki felhívás


Színházszakmai, művészetelméleti és nyelvészeti gyakornokokat keres a Független Színház. Gyakornokok jentkezését várjuk, hetente 12 órás munkavégzésre a Roma Hősök – Nemzetközi Roma Kamaraszínházi Fesztivál szervezői, megvalósítói és utánkövetési munkálataihoz, valamint a Roma hősök workshopok megvalósulása körüli művészetelméleti és oktatási munkafolyamatok elvégzése céljából.

Gyakornokokat az alábbi szakokról várunk:

-        Színháztörténet, vagy színháztudomány;
-        Kulturális antropológia;
-        Bölcsészettudományok – angol, olasz, spanyol, német, vagy román szakokról;
-        Kulturális menedzser hallgatók, illetve akik hosszú távon foglalkoznának a témával.


Elvárások:

-        A drámairodalom és az előadóművészetek iránti érdeklődés;
-        Legalább középfokú angol, olasz, spanyol, német, vagy román nyelvtudás;
-        Jó kommunikációs készség, pontosság, precizitás.

Vállalások:

-        Partneri együttműködés;
-        Objektív elvárások;
-        Rugalmas munkavégzés, lehetőség az otthoni munkavégzésre;
-        Szakmai mentorálás, havi-heti-napi szintű munkamegbeszélés és kiértékelés.

Amit kínálunk:

-        részvételi lehetőséget egy 4 hónapos színházi munkafolyamatban;
-        szakmai tapasztalatszerzést
-        személyre szabott fejlesztést;
-        bekapcsolódási lehetőséget más közösségi, művészeti kezdeményezésekbe.

Jelentkezni első körben önéletrajz és motivációs levél megküldésével 2019. március 28-ig lehet a szinhaz@fuggetlenszinhaz.hu e-mail címen. Bővebb információ a 06 30/639-8886-os telefonszámon kérhető Mátravölgyi Dorottyától. A jelentkezőket az előválogatást követően személyes elbeszélgetésre hívjuk.

Kölcsönös elégedettség esetén az együttműködés díjazás ellenében meghosszabbítható.

Mátravölgyi Dorottya korábbi gyakornokunk élménybeszámolója:
“Színháztudomány szakos egyetemista voltam, amikor a Független Színház gyakornoki programjába kerültem, ahol - már diplomával a kezemben - azóta is dolgozom. Egy olyan közösségbe kerültem, ahol minden munkámat hasznosnak érezhetem, hiszen aktuális, megoldásra váró társadalmi kérdésekkel foglalkozunk minden nap. A csapat pedig: nyitott, humoros, értékes - és várja az új gyakornokát! “